Silva: Fantastic Uchimata

Silva’s fantastic uchimata

Silva’s uchimata at the Tel Aviv Grand Slam shows that she’s still got that brilliance.